General Data Protection Regulation

Kas olete valmis GDPR-i jaoks?

Days
Hours

GDPR/18

General Data Protection Regulation

GDPR / 18 on IT-spetsialistide ja õigusalaste nõustajate organisatsioon, kellel on isikuandmete kaitse ja kaitse valdkonnas eriteadmised. Alates 25. maist 2018 kehtiva üldise andmekaitse määruse (GDPR 2018 )ga kehtestatakse uued eeskirjad isikuandmete töötlemiseks Euroopa Ühenduses ja reguleeritakse isikuandmete eksporti väljaspool ELi piire. ELi määrus 2016/679 (üldise andmekaitse määrus) kehtib mitte ainult Euroopa Liidu kodanike, vaid ka nende asutuste kohta, kes elavad väljaspool liikmesriike. Uues määruses GDPR / 18 määratletakse isikuandmeid “igasugune teave, mis on seotud tema eraeluga seotud nii erialase kui ka avalikkusega […] nagu nimesid, fotosid, e-posti aadresse, pangaandmeid, sekkumisi veebisaitidel sotsiaalsed võrgustikud, meditsiiniline teave või arvuti IP-aadressid “. Võite pöörduda GDPR / 18 poole, kui peate tööle andmeeksperdi tööle võtma või soovite ühendust võtta oma ettevõtte või ettevõttega kooskõlas oleva organisatsiooniga kooskõlas uute eraelu puutumatust reguleerivate eeskirjadega. Võite koguda teavet, vaadata GDPR / 18 määrust pdf-vormingus või võtta ühendust organisatsiooniga, mis pakub kasulikke taotlusi uue 2018. aasta Euroopa määruse järgimiseks.

GDPR 25 Maggio 2018

Uue andmetöötluse määruse tekst sisaldub Euroopa Liidu Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu eraelu puutumatuse määruses 2017/679. Uut 2018. aasta direktiivi hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018, mil ettevõtjad ja riigiasutused on kohustatud neid järgima. Uus andmekaitse määrus määratleb eraelu puutumatuse eeskirja järgimise nõuded: uued kontrollorganid rakendavad vajalikke meetmeid, et tagada isikuandmete töötlemine ja kaitse vastavuses GDPR 2018 dokumendis kirjutatud dokumendiga. Uues määruses kirjeldatakse, kuidas isikuandmeid tuleb kaitsta (“andmekaitse”) ja neid tuleb töödelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Isikuandmete töötlemisel ja kaitsel käsitletakse uut Euroopa andmekaitse määrust arvuti turvalisus (ICT-SEC). Uued põhimõtted on kehtestatud alates 25. maist 2018 kehtinud üldise andmekaitse eeskirjaga: andmeid tuleb töödelda vastavalt uutele rakenduspõhimõtetele ja töötlemine peab järgima kavandatud tsüklit, mida peetakse “disainilahendustega”. Isikute õigused juhitavuseks igal etapil ravi isikuandmete internetis ja arvutisüsteemid: õigus tühistamine Isikuandmete õigus Oblivion isikuandmete otsingumootorid internetis ja Direct Isikuandmete töötlemise blokeerimine. Kehtestatakse uued kohustused, näiteks DPIA – andmekaitse mõju hindamine, mis näeb ette tundlike ja kõrge riskiteguriga isikuandmete töötlemise süstemaatilise järelevalve. Kuidas jõuda 2018. aasta uue GDPR-ga kooskõlla ja vältida Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitsega seotud sanktsioone, on kirjas isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitleva Euroopa määruse 2018. aasta dokumendis .pdf. Hõlpsama protsesside GDPR 2018 sertifikaadid ja omandamine “kleepsud”, et tagada andmete õigsust ravi garantiiandjate eurooplased tunda ettevõtte või avaliku asutuse vasta uutele eeskirjadele GDPR 2018. See oluline proovida Internet uusi partnereid GDPR 2018 nagu sertifitseerimisasutuste ja koolitus GDPR 2018. internetis ja platvormid nagu Facebook, Google, Youtube ja saite ettevõtted peavad rakendama eeskirju kirjutatud teksti GDPR 2018 ja pane tarbijad võimalik sirvida Internetti teades, et teie isikuandmeid koheldakse ja kaitstakse õigesti ja ohutult.

News